AHCİTED Derneği

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) ile entegre bir şekilde kurulan, Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği’nin hedefleri:

 1. Bireylerle/hastalarla en yakın tıbbi temas noktası olan ve bireyi/hastayı bütüncül değerlendirme fırsatına sahip olan aile hekimlerinin cinsel sağlık alanında daha aktif rol almalarını sağlamak,
 2. Aile hekimlerinin cinsel danışmanlık, cinsel tedaviler, evlilik ve ilişki terapisi eğitimleri alarak cinsel sağlık alanında yetkin olmalarını sağlamak,
 3. Cinsel sağlık konusunda bireylerin, ailelerin ve toplumun eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 4. Derneğin amaçları doğrultusunda kongre, konferans, sempozyum, toplantı, seminer, kurs, modül düzenleme vb. faaliyetlerde bulunmaktır.

Cinsel Sağlık ve Aile Hekimliği

Cinsellik biyoloji, psikoloji, kültür, toplumsal koşullar tarafından etkilenen ve onları etkileyen karmaşık bir bütündür. Bireyleri/hastaları bütüncül (sağlığın sadece biyolojik değil psikososyal, varoluşsal ve kültürel boyutlarıyla) değerlendirme fırsatı olan ve bireylerle en yakın temasta olan aile hekimleri cinsellikle ilişkili tüm bu alanlardaki bilgileri değerlendirerek cinsel sorunları erken tanımak ve yönetmek açısından ideal konumdaki sağlık profesyonelleridir ve bu nedenle cinsel sağlık alanında daha aktif rol alma potansiyeline sahiplerdir.

Bireylere sürekli ve kapsamlı bakım sunan aile hekimleri bu potansiyeli hem koruyucu hem tedavi edici hem de rehabilite edici hizmet alanlarında gerçekleştirebilirler:

 • Öykü ve fizik muayenede saptanan risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve yönetimi,
 • Cinsel eğitim ve danışmanlık (Çocukluk, ergenlik, evlilik öncesi, menopoz, andropoz, kronik hastalıklar, kontrasepsiyon vb.)
 • Taramalar (cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel istismar, cinsel yönden riskli davranışlar, cinsel sorunlara yol açan psikososyal ve organik durumlara yönelik taramalar (tansiyon, diyabet, obezite, sigara, ilaçlar, depresyon, evlilik sorunları vb.),
 • Aşı uygulamaları (Hepatit B, HPV),
 • Sağlıklı yaşam biçimi danışmanlığı (Sigara bırakma, sağlıklı beslenme, egzersiz vb.)
 • Erken tanı ve tedavi
 • Cinsel sorunların multidisipliner doğası gereği gerekirse disiplinler arası (jinekoloji, üroloji, endokrinoloji, psikiyatri, cinsel terapi vb.) iş birliği.

Cinsel sorunların yaşam boyu görülme sıklığının ifade edilenden çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. Cinsel sorunları olan bireylerin/hastaların/çiftlerin çok azı yardım arayışındadır ve çoğu konuyu sağlık profesyonellerinin açmasını tercih etmektedirler. Bu nedenle, sağlık profesyonellerinin bu konuda kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli eğitimleri almaları önemlidir. Ancak, ülkemizde cinsel sağlık alanında çalışmak için eğitim alan sağlık profesyonellerinin sayısı henüz yeterli değildir. Bu açıdan bakıldığında cinsel sağlık alanında yetkinleşme, hem aile hekimlerinin mesleki doyumlarının arttırılması hem de toplumun cinsel sağlık sorunlarının erken tanınması ve tedavisi açısından önemlidir.