Bildirilerin Gönderilmesi

 • Bildiri özetleri 300 (üç yüz) sözcüğü geçmemeli ve Microsoft Word programıyla Türkçe veya İngilizce hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde toplam 2 adet şekil, tablo veya resim yer alabilir.
 • Bildiri özetinin başında başlıktan sonra, yazarların unvanları, ad ve soyadları, bağlı oldukları kuruma ait bilgiler ve e-posta adresini içeren bir bölüm yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” bölümlerini içermelidir. Olgu sunumlarında “Giriş, Olgu, Tartışma” başlıkları kullanılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 • Bildiri özetinin sonunda çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler (en fazla 5) yer almalıdır.
 • Gönderilen bildirinin:
  1. Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olduğu;
  2. Hangi kongrede (5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 1. Ulusal Aile Hekimliği Cinsel Sağlık Kongresi, 1. Ulusal Hemşirelik Cinsel Sağlık Kongresi) sunulmak istendiği
  3. Nasıl sunulmak istendiği (poster veya sözel) metnin en altında bildirilmelidir.
 • Bildirilerin 02 Mart 2020 tarihine kadar yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp bildiri@cinselsaglikkongresi.com gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen bildiriler gönderildiği şekliyle yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi önerilir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, “Bildiri Değerlendirme Kurulun”ca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak mail ile gönderilecektir. Sunum yapacak katılımcının kongre kaydını en geç 02 Mart 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Kabul edilen ve sunulan bildiriler online olarak “Kongre Bildiri Kitabı”nda yayınlanacaktır.