Yönetim Kurulu

  • Sevgi ÖZCAN – Başkan
  • Yusuf BAŞAK – Başkan Yardımcısı
  • Alımla Suna NİZAMOĞLU – Genel sekreter
  • Oğuz ÇELİK – SAYMAN
  • Hakan UZUN – Üye
  • Özer AKAY – Üye